charlie-labradorsky-retrieverWłaściciele zgłosili się z pacjentem do kliniki z diagnozą ataksji kończyn tylnych i dysplazji prawego stawu biodrowego. Mimo iż pacjent cierpiał na dolegliwości związane zarówno z zaburzeniem neurologicznym, jak i schorzeniem ortopedycznym, a prognoza poprawy stanu była niejasna, właściciel życzył sobie zastosowania terapii komórkowej. Stan pacjenta po wstrzyknięciu komórek macierzystych uległ poprawie. Pies nawet znów aportuje i ma chęć do biegania.