abby-border-kolieW badaniu klinicznym stwierdzono kulawiznę 2 stopnia obu kończyn miednicznych, skrócony krok, bolesność stawów biodrowych a zgrubienie lewego stawu kolanowego z lekkim bólem. Badanie rtg ujawniło dysplazję stawu biodrowego 4 stopnia, zmiany kształtu na obu stawach biodrowych oraz występowanie zmian zapalnych kości i stawów. W stawie kolanowym zdiagnozowano uszkodzenia chrzęstno-kostne z wolnym kawałkiem zwapniałej chrząstki.

Wolny kawałek usunięto chirurgicznie i jednocześnie pobrano szpik kostny w celu pozyskania komórek macierzystych. Po upływie trzech tygodni w obu stawach biodrowych oraz w stawie kolanowym zastosowano zawiesinę kultywowanych mezenchymalnych komórek macierzystych.

Właścicielka pacjenta zauważyła pierwszą poprawę po upływie 4-5 tygodni od zastosowania komórek macierzystych. Siedem tygodni po zabiegu suka była bardziej aktywna a temperamentna. Podczas pierwszego badania w klinice po 6 tygodniach od zastosowania komórek macierzystych stwierdzono jedynie lekką bolesność oraz kulawiznę 1 stopnia. 12 tygodni po wstrzyknięciu produktu kulawizna była już niezauważalna, a podczas badania stawów nie rozpoznano symptomów bólu. Powtórne badanie po 4 i 6 miesiącach od zastosowania komórek macierzystych potwierdziło trwałą poprawę stanu bez bólów stawów biodrowych, a także stawu kolanowego. Pacjent jest poddawany badaniom w odstępach 10-12 miesięcy i stan jest trwały.