Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez sprzedającego zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Republiki Czeskiej nr 101/2000) w celu realizacji przedmiotu umowy. Kupującemu przysługuje prawo do bycia informowanym o gromadzonych o nim danych przez sprzedającego, prawo do ich poprawiania lub wniesienia na piśmie sprzeciwu na ich przetwarzanie. Nadzór nad ochroną danych osobowych wykonuje czeski Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Kupujący może powiadomić sprzedającego o tym, że nie chce otrzymywać informacji handlowych, na adres elektroniczny uzyskany w związku z realizacją umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Sprzedający zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych kupującego osobom trzecim innym niż przewoźnik umowny w celu dostarczenia towaru.

Sprzedający umożliwia dokonanie zakupu bez rejestracji, z tym że dane niezarejestrowanych kupujących wykorzysta wyłącznie do realizacji przedmiotu umowy, a nie dla celów marketingowych lub handlowych.