Kontakt

Ilustracja kontaktu
EponaCell, s.r.o.
Adres:
Vídeňská 1083
Praha 4
142 00
Republika Czeska

Dodatkowe informacje:

IČO (nr id.): 24722022,
DIČ (NIP): CZ24722022
Nr w rejestrze: C 168820, spółka
prowadzona w rejestrze sądu w Pradze

dr n. przyr. Lenka Řeháková, Dyrektor
e-mail: lenka.rehakova@eponacell.cz
tel: +420 774 223 312

mgr Petr Jamrož,
Menedżer ds. Handlowych

e-mail: petr.jamroz@eponacell.cz
tel: +420 731 195 959