Lekarze weterynarii

Jeśli chodzi o psiego lub końskiego pacjenta cierpiącego na zapalenie stawów, osteochondrozę, urazy ścięgien lub więzadeł, to odpowiednią metodą w leczeniu tych dolegliwości jest zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących terapii komórkowej. Oferujemy maksymalną pomoc przy wykonywanych zabiegach oraz bezpłatną kompleksową obsługę logistyczną w zakresie transportu pobranego szpiku kostnego do naszego laboratorium w celu poddaniu go obróbce oraz przewozu gotowego produktu z powrotem do kliniki.

1) Zbadanie zwierzęcia

Zanim zostanie rozpoczęta terapia komórkowa, należy przeprowadzić badanie zwierzęcia, aby zapewnić prawidłowość wskazania terapii. Muszą zostać wykluczeni pacjenci ze schorzeniem ogólnoustrojowym, cukrzycą, infekcyjnym zapaleniem stawów, pacjenci onkologiczni oraz pacjenci w podeszłym wieku z bardzo zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową większej liczby stawów. Zawsze należy dokładnie rozważyć znieczulenie, biorąc pod uwagę wiek zwierzęcia oraz oczekiwany wynik i stopień zaawansowania zwyrodnienia chrząstki stawowej. Im wcześniej pacjent podda się terapii, tym widoczniejsze są jej wyniki.

2) Pobranie szpiku kostnego

W dniu pobierania szpiku kostnego przywieziemy zestaw do pobierania szpiku składający się ze strzykawek wstępnie napełnionych roztworem, sterylnych zaślepek strzykawek oraz igły bioptycznej. Po wprowadzeniu psa w stan znieczulenia, konia w stan sedacji należy przygotować pole operacyjne. Przed pobraniem szpiku koniowi należy wstrzyknąć analgezję miejscową. Następnie należy pobrać szpik kostny metodą biopsji aspiracyjnej przy użyciu dostarczonej przez nas igły bioptycznej. W przypadku psa materiał jest pobierany z górnej trzeciej części kości ramiennej, w przypadku konia – z mostka. Po wprowadzeniu igły bioptycznej należy wyjąć trokar, założyć strzykawkę i zassać szpik kostny. Po zakończeniu pobierania szpiku miejsce zabiegu opatrzyć gazą.
Pobrany materiał następnie przewieziemy do naszego laboratorium w celu obróbki.

3) Obróbka szpiku kostnego

W naszym laboratorium w ściśle sterylnych warunkach odpowiednio przygotujemy szpik kostny i przeprowadzimy kultywację mezenchymalnych komórek macierzystych. Kultywacja komórek trwa dwa do trzech tygodni. O gotowości produktu do podania powiadomimy z odpowiednim wyprzedzeniem, które pozwala uzgodnić z właścicielem zwierzęcia termin zastosowania produktu.

4) Stosowanie produktu

W dniu podawania przywieziemy zawiesinę mezenchymalnych komórek macierzystych w sterylnie zapakowanej strzykawce iniekcyjnej. Przed zastrzykiem konia należy wprowadzić w stan sedacji, a psa – w stan znieczulenia. Następnie należy przygotować pole operacyjne i wstrzyknąć zawiesinę komórek bezpośrednio w uszkodzony staw (stawy) lub ścięgno. Zastrzyk w ścięgno należy wykonać po uprzednim badaniu ultrasonograficznym.
Po zastosowaniu produktu zaleca się początkowo wypoczynek, a następnie stopniowe zwiększanie wysiłku fizycznego.

W przypadku jakichkolwiek zapytań zachęcamy do kontaktu z nami.

 

jak probiha zakrok veterinarni lekari 01