Firma EponaCell została założona w 2010 roku jako pierwsza w Czechach firma biotechnologiczna zorientowana na leczenie narządu ruchu zwierząt przy pomocy komórek macierzystych. W 2013 roku uzyskała Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Zezwolenie na wytwarzanie komórkowych produktów leczniczych. Oprócz działalności produkcyjnej firma prowadzi prace badawcze mające na celu nieustanne innowacje istniejących produktów oraz opracowywanie nowych produktów.

Przez lata swojej działalności firma EponaCell utworzyła sieć współpracujących placówek weterynaryjnych, wybudowała mocne więzi z wiodącymi ortopedami weterynaryjnymi, a także zdobyła wiele referencji dotyczących sukcesów leczenia końskich i psich pacjentów oraz opinii ich zadowolonych właścicieli.

EponaCell ma siedzibę w Pradze i wchodzi w skład inkubatora przedsiębiorczości o nazwie Innowacyjne Centrum Biomedycyny Instytutu Medycyny Eksperymentalnej, PIB. Firma EponaCell oferuje leczenie swoimi produktami komórkowymi pacjentom nie tylko z Czech, ale także z okolicznych, logistycznie dobrze dostępnych krajów.

EponaCell wchodzi w skład grupy biotechnologicznej SinBio ukierunkowanej na zaawansowane materiały biomedyczne i terapie komórkowe dla medycyny regeneracyjnej ludzi i zwierząt.

Oferujemy nasze usługi na rzecz pacjentów z następujących krajów:

  • Republice Czeskiej
  • Słowacja
  • POLSKA
  • Niemcy
  • Austria

 

o eponacell 01

Firma prowadzi intensywne badania w zakresie nowych metod leczenia i produktów komórkowych, działając w charakterze dostawcy czy partnera w kilku znaczących projektach badawczo-rozwojowych, np.:

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Współpraca – Klastry

„Nanoprogres” – numer rejestracyjny 5.1 SPK 02/018
„Nanoprogres II” – numer rejestracyjny 5.1 SPK 02/050

Tematy:

Resarch of nanofibrous scaffolds blended with hydroxyapatite and testing their osteogenic potential on horse extraembryonic mesenchymal stem cells (EMSC). Development methods of treatment skin defects in mammals using composite nanofibers scaffolds containing allogeneic extraembryonic stem cells.

Agencja Technologiczna Republiki Czeskiej

Low temperature plasma in medicine. TAČR- Alfa; TA04010449; 2014-2017

Vouchery innowacyjne

Opracowanie procedur postępowania z komórkami macierzystymi oraz testowanie nośników dwu- i trójwymiarowych pod kątem potencjalnych zastosowań klinicznych ukierunkowanych na rozwój sztucznych organów miąższowych; 2013-2014