skokovy-pohar30. 4. - 1. 5. 2016 se koná druhé kolo parkurové extraligy Českého skokového poháru - Velká cena Brna. My tam budeme v našem stanu také. Přijďte za námi!