parkinsonParkinsonova choroba postihuje miliony lidí po celém světě. V současné době víme jak mírnit symptomy nemoci, ale stále neznáme lék. Univerzitní i vědecká pracoviště se zabývají využitím kmenových buněk v léčbě této neurodegenerativní nemoci. Z kmenových buněk rostou v laboratoři nervové buňky a transplantují se na místo poškozených nebo zničených neuronů v mozku. Zatím testy probíhají u zvířat, ale vědci předpokládají, že první klinické testy na lidech by se mohly provádět v roce 2017 nebo 2018.

http://www.eurostemcell.org/factsheet/parkinsons-disease-how-could-stem-cells-help